Περίοδος Λειτουργίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ – ΔΥΠΑ

15 ΗΜΕΡΩΝ

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Δ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ε’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

*** *Οι ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων, δύναται να τροποποιηθούν από κυβερνητική απόφαση.