Κανόνες Κατασκήνωσης

Περνάμε όμορφα, όταν σεβόμαστε τους κανόνες της κατασκήνωσης.

Πολυαγαπημένοι μας γονείς, εννοούμε κι εσάς!

Η παραλαβή των παιδιών γίνεται μόνο από τους γονείς ή από τρίτους με θεωρημένη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που έχει οριστεί κηδεμόνας που έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ών, θα πρέπει να προσκομιστεί στην κατασκήνωση το επίσημο έγγραφο επιμέλειας.

Βάση της υπ’ αριθμ. Αρ.Πρωτ.Δ11/οικ. 23973/811 18.6.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών για το έτος 2020: Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Η επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων με τους γονείς θα γίνεται από τις 10:30 με 13:00 και 17:30 με 19:30

Για λόγους ασφάλειας των παιδιών και της κατασκήνωσης απαγορεύονται αυστηρά τα τρόφιμα, σε στερεά η υγρή μορφή, κατά την είσοδο στην κατασκήνωση.

Δεν απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά. Τα τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά τις ώρες κοινής ησυχίας το μεσημέρι και μετά το βραδινό σιωπητήριο.

Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων αξίας, όπως χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ.

Παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα όπως: αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, αλλεργίες, νευρολογικά προβλήματα (κρίσεις επιληψίας), νυχτερινή ενούρηση κλπ., είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν τη διεύθυνση πριν την εγγραφή τους και τον γιατρό της κατασκήνωσης κατά την είσοδο τους σε αυτή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομιστεί στην κατασκήνωση κατά την άφιξη του παιδιού, ρητή έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού του. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να ενημερωθεί το ιατρείο κατά την είσοδο των παιδιών στην κατασκήνωση. Εφόσον τα παιδιά έχουν υποκείμενα νοσήματα, μπορούν να συμμετέχουν

Για τα Ιατρικά συμβάντα των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην κατασκήνωση, το Ιατρείο της
κατασκήνωσης ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Εάν το Ιατρείο κρίνει πως τα παιδιά πρέπει είτε να επισκεφθούν νοσοκομείο, είτε να αποχωρήσουν από την κατασκήνωση, οι γονείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την κρίση του Ιατρείου.

Τα παιδιά είναι ασφαλισμένα επί παντός κινδύνου στην Εθνική Ασφαλιστική.

Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός της κατασκήνωσης θεωρούνται αποδεκτές από γονείς και παιδιά, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική ενημέρωση από τους γονείς.

Στελέχη, γονείς αλλά και παιδιά με αποκλίνουσα συμπεριφορά, θα πρέπει να αποχωρούν από την κατασκήνωση.

Η κατασκήνωση μπορεί να παρουσιάσει στελέχη ή κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα ή το prospectus της σε
φωτογραφικό υλικό ή βίντεο σχετικό με την κατασκηνωτική ζωή εκτός αν τα στελέχη, τα παιδιά, ή οι γονείς το έχουν αρνηθεί γραπτά.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: 08:00-14:00 κ’ 17:00-21:00