Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ:

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, Ελευσίνα,
Τ.Κ.: 192 00
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 5560222, 210 5562000
FAX: 210 5560792

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ:

(καλοκαιρινούς μήνες)

Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθία
Τ.Κ. 201 00
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 27410 36970, 27410 36165
FAX: 2741036475

E-Mail: info @summerfun.gr