Ημερήσιο
Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:15 ΠΡΩΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ (ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ)
8:30 ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ
8:45 ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ
9:15 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ
10:15 ΠΡΟΓΕΥΜΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
10:30 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
13:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΩΡΑΣ
13:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
14:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
16:45 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
17:15 ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
19:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΩΡΑΣ
19:30 ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20:30 ΔΕΙΠΝΟ
21:30 ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
23:00 ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ (ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ)