Εγγραφή
Κατασκηνωτή (ΟΑΕΔ)

Όνομα Κατασκηνωτή:*

Επώνυμο Κατασκηνωτή:*

Ημερομηνία Γέννησης:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Ταχυδομικός Κώδικας:

Πόλη:

Επώνυμο Κηδεμόνα:*

Όνομα Κηδεμόνα:*

Τηλέφωνο Οικίας:

Τηλέφωνο Κινητό: *

E-mail:

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης στον ΟΑΕΔ: *

Οικ.Κατάσταση Γονέων:*

Κατασκηνωτική Περίδος:*

Συμφωνώ με τους κανόνες της κατασκήνωσης.