Εγγραφή Κατασκηνωτή

(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Όνομα Κατασκηνωτή:*

Επώνυμο Κατασκηνωτή:*

Ημερομηνία Γέννησης:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Ταχυδρομικός Κώδικας:

Πόλη:

Επώνυμο Κηδεμόνα:*

Όνομα Κηδεμόνα:*

Τηλέφωνο Οικίας:

Τηλέφωνο Κινητό: *

E-mail:

Οικ. Κατάσταση Γονέων:

Ασφαλιστικό Ταμείο:

Κατασκηνωτική Περίδος:

Συμφωνώ με τους κανόνες της κατασκήνωσης.